Jdi na obsah Jdi na menu
 NATAŽENÍ ŠLACHY

Příznaky: Šlacha je zesílená a šlachová pochva, která ji obklopuje je naplněná a na dotyk teplejší. Proces je někdy tak bolestivý, že kůň postiženou končetinu vůbec nezatěžuje. Problém se slangově označuje "prasklá šlacha".

Příčina: Rychlý cval, v některých případech i bandáž přiložená na končetinu příliš těsně.

Léčba: Bezprostředně po úrazu přiložit na šlachu studený obklad. Na postiženou i zdravou končetinu přiložit podpůrný obvaz a poskytnout koni klid. Po ústupu otoku (tj. 10-14 dní) koně 2x denně provádět po dobu 10 - 15 min. Při těžkém postižení šlachy to může trvat i 6-12 měsíců, než bude kůň opět moct pracovat pod sedlem. V akutním stadiu by měly být koni podávány protizánětlivé léky, hojení může také urychlit léčbalaseremnebo ultrazvukem.

Prevence: Je-li kůň unaven nebo se nezdá být v kondici, je třeba zatěžovat jej opatrně. Nikdy nesmíme zanedbat žádné podezřelé zduření šlachy. K tomuto poranění jsou náchylní zejména koně s dlouhou přední stranou kopyta a nízkou patkou.

OBLOUK - TRVALÉ ZESÍLENÍ ŠLACHY

Příznaky: Tuhé zesílení šlachy ohýbače na zadní straně metakarpu. Kůň nekulhá.

Příčina: Konečné stadium některých případů natažení šlachy.

Léčba: V tomto stadiu již žádná léčba nepomůže. Je však třeba mít na paměti, že takto chronicky změněná šlacha je vždy slabší než zdravá, proto musí být kůň opatrně zatěžován.

Prevence: Je-li kůň unaven nebo se nezdá být v kondici, je třeba zatěžovat jej opatrně. Nikdy nesmíme zanedbat žádné podezřelé zduření šlachy. K tomuto poranění jsou náchylní zejména koně s dlouhou přední stranou kopyta a nízkou patkou.

PORANĚNÍ KARPU

Příznaky: Otevřené poranění na přední straně karpálního kloubu.

Příčina: Klopýtnutí a pád koně na nerovném terénu.

Léčba: Vyčistit a vypláchnout ránu. Došlo-li ke ztrátě části kůže, bude hojení probíhat pomalu a může se vytvořit jizva.

Prevence: Po tvrdém nerovném terénu a po silnicích jezdit opatrně. Používat chrániče.

ZASKOČENÍ DO SPĚNKY

Příznaky: Příčné zhmoždění nebo otevřené poranění na patce nebo na zadní straně spěnky přední končetiny. ve velmi závažných případech může být přetrhnuta šlacha.

Příčina: Některé zadní kopyto poraní při pohybu koně přední končetinu. Příčinou může být chybný chod, nekorektní postoj, nebo špatné podkování koně.

Léčba: Malá poranění se mají vyčistit a vypláchnout. Větší rány lze sešít, jsou-li čerstvé. Po dobu hojení rány se kůň nemá zatěžovat. Infekce zpomaluje hojení ran, proto se snažíme jí zabránit.

Prevence: Odhalit a odstranit příčinu, je-li to možné. Při práci lze použít chrániče.

ZASKOČENÍ DO ŠLACHY

Příznaky: Podobné jako zaskočení do spěnky, ale lokalizované výše na končetině a postihující šlachu.

Příčina: Některé zadní kopyto poraní při pohybu koně přední končetinu. Příčinou může být chybný chod, nekorektní postoj, nebo špatné podkování koně

Léčba: Malá poranění se mají vyčistit a vypláchnout. Větší rány lze sešít, jsou-li čerstvé. Po dobu hojení rány se kůň nemá zatěžovat. Infekce zpomaluje hojení ran, proto se snažíme jí zabránit.

Prevence: Odhalit a odstranit příčinu, je-li to možné. Při práci lze použít chrániče.

ZÁŠLAP KORUNKY

Příznaky: Poranění v oblasti korunky, které si kůň způsobí nejčastěji sám.

Příčina: Kůň si buď přišlápne korunku kopytem protilehlé končetiny, nebo jej poraní jiný kůň.

Léčba: Malá poranění se mají vyčistit a vypláchnout. Větší rány lze sešít, jsou-li čerstvé. Po dobu hojení rány se kůň nemá zatěžovat. Infekce zpomaluje hojení ran, proto se snažíme jí zabránit.

Prevence: Při transportech použít chrániče.

PORANĚNÍ SPĚNKY A KORUNKY STROUHÁNÍM

Příznaky: Rána na vnitřní straně spěnkového kloubu nebo korunky.

Příčina: Poranění kopytem protilehlé končetiny

Léčba: Malá poranění se mají vyčistit a vypláchnout. Větší rány lze sešít, jsou-li čerstvé. Po dobu hojení rány se kůň nemá zatěžovat. Infekce zpomaluje hojení ran, proto se snažíme jí zabránit.

Prevence: Použít chrániče.

PORANĚNÍ KARPU NEBO HLEZNA STROUHÁNÍM

Příznaky: Poranění na vnitřní straně karpu nebo hlezna.

Příčina: Poranění kopytem protilehlé končetiny.

Léčba: Vyhledat pomoc veterináře. Další jízda na koni nemusí být právě bezpečná.

Prevence: Vyhledat pomoc veterináře

NÁVNÍ KOST - exostóza na metakarpální kosti

Příznaky: Kůň může kulhat bez zjevné příčiny, ale obvykle má tvrdé zduření na boční straně metakarpu. To někdy bývá, zejména v počátečním stadiu bolestivé.

Příčina: Opakované působení otřesů na kost během zátěže. Nová kostní tkáň se vytváří jako zesílení zatěžované kosti.

Léčba: Chladivý obklad a protizánětlivé prostředky pomohou zmírnit zánět. Většina exostóz se časem a po krátkodobém vyřazení koně z provozu zklidní a nezpůsobuje trvalé problémy, i když zduření již zůstane koni trvale.

Prevence: Žádná.

ZLOMENINA KOSTI

Příznaky: Výrazná bolestivost. Kůň obvykle není schopen zatěžovat postiženou končetinu.

Příčina: Síly působící na kost ve cvalu mohou být tak velké, že někdy způsobí zlomeninu bez další zjevné příčiny.

Léčba: S použitím moderních léčebných postupů lze napravit zlomeniny hlezna, karpu a níže uložených kostí. Postihne-li fraktura větší kost nad uvedenými klouby nebo došli-li v důsledku zlomeniny k porušení kožní integrity, musí být kůň zpravidla utracen.

Prevence: Žádná.

ŠINBAJNY - zánět okostice na metakarpanu (problém postihující převážně mladé koně)

Příznaky: Kůň kulhá a přední strana jedné nebo obou metakarpálních kostí je citlivá na tlak. Kost může být teplejší a oteklá.

Příčina: Nepřiměřená zátěž, která klade příliš vysoké nároky na nezralou kostní tkáň.

Léčba: Chladivý obklad a protizánětlivé léky v kombinaci s pracovním
Prevence: Přiměřená pracovní zátěž mladých koní.¨

----KOPYTA----

OTLAK CHODIDLA

Příznaky: Rohovina v okolí bílé čáry může být abnormálně zbarvena. Kůň citlivě reaguje na tlak na chodidlo a kulhání je horší na tvrdém povrchu.

Příčina: Častý pohyb po tvrdém terénu nebo po silnicích.

Léčba: Vyřazení koně z práce do odeznění příznaku zánětu. Je dobré chránit chodidlo podložkou pod podkovu.

Prevence: U koní s tenkou vrstvou rohoviny na chodidle nebo s plochým kopytem používejte vložky mezi kopyto a podkovu.

ZÁNĚT KOPYTNÍ ŠKÁRY

Příznaky: Střídavé kulhání, které se obvykle zhorší po zátěži, zejména na tvrdém nebo nerovném povrchu. Po seříznutí kopyta se objeví abnormálně zbarvená rohovina. Toto zbarvení bývá často růžové, způsobené přítomností krve.

Příčina: Špatně sedící podkovy nebo nedostatečná obměna podkování.

Léčba: Kovář seřízne abnormálně zbarvenou rohovinu a zhotoví speciální podkovu. Ta chrání před nárazy tu část chodidla, z níž byla odstraněna postižená rohovina.

Prevence: Dbejte na pravidelnou podkovářskou úpravu svého koně zkušeným podkovářem.

ZCHVÁCENÍ KOPYT

Příznaky: Kůň se snaží nezatěžovat přední části kopyta a většinou přenáší svou hmotnost na zadní části. V těžkých případech není vůbec schopen pohybu. Kopytní stěna je teplá.

Příčina: Překrmení nebo intoxikace má za následek uvolnění určitých chemických látek do krevního oběhu. Ty způsobí stažení drobných cév vyživujících citlivé lístky stěnové kopytní škáry. V některých případech lístky odumřou, čím je umožněna rotace kopytní kosti a někdy i proděravění rohového kopyta.

Léčba: Poraďte se se svým veterinářem a odstraňte příčinu. Poskytněte koni klid, jen v mírných případech jej můžete provádět na ruce. Mírná sedativa sníží krevní tlak, a spolu s analgetiky tak ztlumí bolest. Kopyto by se mělo podkovářsky upravit, v některých případech je nutné ortopedické podkování.

Prevence: Dbejte na správnou výživu koně a věnujte kopytům patřičnou péči. To platí zejména u ponyů, kteří jsou na vznik laminitidy obzvlášť náchylní.

UVOLNĚNÁ KOPYTNÍ STĚNA

Příznaky: Kopyto je citlivé na poklep. Pod rohovou kopytní stěnou se podél bílé čáry šíří černý hnis, který je spíše suchý a drobivý než tekutý.

Příčina: Kombinace několika faktorů: nekvalitní rohoviny a příliš dlouhé přední stěny kopyta, která vede k uvolňování rohoviny v místě bílé čáry a usnadňuje vstup infekce

Léčba: Všechna infikovaná rohovina musí být odstraněna.

Prevence: Pravidelným a důsledným čištěním kopyt odstraníme zbytky bláta a hnoje, které můžou vést k vzniku infekce.

PODOTROCHLÓZA

Příznaky: V počátečním stadiu onemocnění střídavé kulhání. Někdy kůň v klusu klopýtá. Podotrochlóza se zpravidla objevuje na obou předních končetinách. Pro potvrzení diagnózy je nezbytný rentgenový snímek.

Příčina: Pravděpodobně opotřebení struktur v okolí střelkové kosti, někdy způsobeno nesprávným okováním. Stav někdy zhoršují cirkulační poruchy.

Léčba: Nezbytné je ortopedické podkování. Cirkulaci lze podpořit léky, které rozšiřují cévy. V některých případech je nezbytný chirurgický zákrok.

Prevence: Dobré podkování zamezí předčasnému opotřebení končetin koně.

ZÁNĚT STŘELKOVÉHO VÁČKU

Příznaky: Onemocnění podobné podotrochlóze.

Příčina: Jedná se spíše o vývojový stupeň podotrochlózy než o samostatné onemocnění.

Léčba: Nezbytné je ortopedické podkování. Cirkulaci lze podpořit léky, které rozšiřují cévy. V některých případech je nezbytný chirurgický zákrok.

Prevence: Dobré podkování zamezí předčasnému opotřebení končetin koně.

ABSCES KOPYTA

Příznaky: Výrazné kulhání - někdy kůň dokonce není schopen na nemocnou končetinu došlápnout

Příčina: Bodné poranění chodidla, které umožňuje průnik infekce do hlubších vrstev kopyta. Hnis, který se tvoří, nemůže odtékat a tlačí na chodidlovou škáru, což se projevuje bolestí.

Léčba: Veterinář musí odstranit postiženou rohovinu tak, aby umožnil dostatečný odtok hnisu. Někdy je nezbytné podat antibiotika a na kopyto se obvykle přiloží teplý obklad, aby se urychlilo hojení.

Prevence: Pravidelná kontrola kopyt.

ROZŠTĚP KOPYTA

Příznaky: Malá, většinou vertikálně směřující prasklina rohové stěny, která se postupně zvětšuje, není-li včas ošetřena. Pokud zasáhne až na korunku, zabraňuje tvorbě normální neporušené rohoviny. Při proniknutí rozštěpu k hlouběji uloženým citlivým vrstvám kopytní stěny může kůň kulhat.

Příčina: Špatná kvalita rohoviny, která nebyla dostatečně chráněna podkovou před tlakem a otřesy. Také velmi suché prostředí činí rohovinu náchylnou ke vzniku rozštěpů.

Léčba: Co nejrychleji je nutno zabránit dalšímu šíření praskliny. Toho docílíme vytvořením buď příčného zářezu nad rozštěpem, který je aspoň tak hluboký jako rozštěp, nebo dvou podélných zářezů z jeho každé strany. V závažných případech je nutné odstranit část rohoviny a zpevnit rohovou stěnu syntetickou akrylovou hmotou.

Prevence: Pro zlepšení kvality rohoviny přidávat koni do krmiva biotin a methionin.

HNILOBA ROHOVÉHO STŘELU

Příznaky: Rohovina střelu je černá, zapáchá a je pokryta vlhkou mazlavou hmotou. Kůň kulhá jen v těžkých případech.

Příčina: Vzniká u koní, kteří jsou ustájeni na znečištěné vlhké podestýlce nebo se dlouhodobě pohybují v bahnitém terénu.

Léčba: Musí se odstranit všechna postižená rohovina, což umožní přístup antibiotických sprejů nebo roztoku formalínu k zbývající části střelu.

Prevence: Řádně obměňovat podestýlku, aby kůň nestál ve vlhku, pravidelně čistit kopyta

----KLOUBY----

NAPLNĚNÝ KLOUB

Příznaky: Kloub je nateklý, ale nebolestivý a kůň nekulhá

Příčina: Mírné zmožení synoviální tekutiny jako následek dlouhodobého přeťežování kloubu.

Léčba: Ve většině případů není léčba nutná. Otok zmizí sám po určitém období klidu.

Prevence: Pravidelná zátěž, bez náhlého přepínání po dlouhém období klidu.

KROUŽEK A KOSTNATĚNÍ KOPYTNÍCH CHRUPAVEK

Příznaky: Kůň kulhá. rentgenolotické vyšetření prokáže velkou masu novotvořené kosti v oblasti spěnky, které je někdy zjistitelné i pohmatem. Jedná se buď o tzv. kroužek, což je kostní val na spěnkové kosti nebo nad korunkou, nebo o kostnatění chrupavek v oblasti kopytních patek.

Příčina: Opotřebení způsobené opakovanými otřesy spěnky např. při pohybu po dlážděných cestách.

Léčba: Účinná léčba zpravidla není možná, ale kulhání někdy ustoupí po použití alergik. Nezasáhne-li nově vytvořená kost kloub, časem se problém sám zklidní.

Prevence: Žádná.

NÁLEVKA SPĚNKOVÉHO KLOUBU

Příznaky: Měkký otok na zadní straně končetiny těsně nad spěnkovým kloubem, který se často zhorší po delším odpočinku koně. Kůň nekulhá.

Příčina: Opotřebení spěnkového kloubu.

Léčba: Není nezbytná.

Prevence: Není možná, ačkoliv dobrá konformace ramene (šikmá lopatka) a nepříliš strmá spěnka dává určitou naději, že se kůň tomuto problému vyhne.

ŠPÁNEK

Příznaky: Kůň kulhá na jednu, někdy na obě zadní končetiny. V některých případech se na vnitřní ploše končetiny pod hlezením kloubem vytváří tvrdé kostěné zduření.

Příčina: Jedná se o formu DJD, postihující malé kůstky hlezenního kloubu.

Léčba: Omezená zátěž spolu s použitím analgetik může vést k nebolestivému srůstu postižených kostí. Ortopedické podkování může snížit kulhání.

Prevence: Žádná, ačkoliv správné utváření kloubu snižuje riziko pozdějšího vzniku tohoto problému.

ZAJEČÍ KOST

Příznaky: Tuhé zduření na zadní straně končetiny těsně pod hlezenním kloubem. Kůň může, ale nemusí kulhat.

Příčina: Nadměrné ohyby kloubu, vedoucí k přepínání vazů, spojující některé kosti hlezenního kloubu.

Léčba: Pracovní klid.

Prevence: Správně utvářené hlezno je vystaveno menšímu riziku vzniku zaječí kosti. Vyvarovat se přetěžování mladých koní.

FIXACE ČÉŠKY

Příznaky: Zadní končetina je fixována v natažené poloze, kůň ji nemůže ohnout a vleče ji za sebou. Tento problém se může objevit při zátěži nebo jako následek jiného poranění kolenního kloubu.

Příčina: Mechanismus, který koni za normálních okolností umožňuje zablokovat kolenní kloub a spát vestoje. je-li kůň chován ve špatných podmínkách, může dojít ke zkrácení jednoho z vazů, čímž se trvale aktivuje tento mechnismus.

Léčba: Po uvolnění koně je někdy možné lehkou masáží kolena uvolnit zablokovanou čéšku. Někdy je nezbytné chirurgické přetnutí zkrácených vazů

Prevence: Žádná.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

:-)))))

(rendysek, 22. 10. 2008 21:08)

nemá to být nemoci?! :-))))